Επαρχιακοί σύνδεσμοι κομμωτών και κουρέων. Ας γνωρίσουμε τους προέδρους τους
18/10/2018

Οι επαρχιακοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλατης παγκύπριας ομοσπονδίας και του συμβουλίου εγγραφής . Είναι η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους και το μέσω για να μεταφερθούν τυχών προβλήματα υπάρξουν σε τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος τους είναι κυρίως συντονιστικός . Όλοι ανεξαιρέτως οι επαρχιακοί σύνδεσμοι προσφέρουν στα μέλη τους εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Απαραίτητη προϋπόθεση και η μόνη, για να είναι κάποιος μέλος των επαρχιακών συνδέσμων, είναι η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, η οποία παραχωρείτε από το συμβούλιο εγγραφής.Η συμμετοχή στους επαρχιακούς συνδέσμους δεν είναι υποχρεωτική. Κρίνεται όμως από όλους τους προέδρους απαραίτητη γιατί τυχών προβλήματα του κλάδου ενδιαφέρουν και αφορούν όλους τους επαγγελματίες της κομμωτικής τέχνης. Οι επαρχιακοί σύνδεσμοι στο σύνολο τους αριθμούν2850 μέλη εκ των οποίων δυστυχώς πολύ μικρός αριθμός αυτών είναι ενεργά.

Ένα είναι το κύριο και το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαρχιακοί σύνδεσμοι σε γενικό επίπεδο. Τα παράνομα και μη εγγεγραμμένα κομμωτήρια. Άπαντες συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνονται πιο τακτικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους . Είναι άδικο για όσους τηρούν την νομοθεσία να εξασκούν το ίδιο επάγγελμα και να αμείβονται το ίδιο, με κάποιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν συμμορφώνονται με τους νόμους. Αυτό δείχνει μια αντιεπαγγελματική αντιμετώπιση και το φαινόμενο πρέπει να παταχθεί.

Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν μικροπροβλήματα, όπως και σε κάθε μικρή κοινωνία,τα οποία επιλύονται άμεσα.

Η κοινωνική προσφορά των επαρχιακών συνδέσμων είναι πολύ σημαντική. Οι κομμωτές όλων ανεξαιρέτως των επαρχιών ενώνουν δυνάμεις για την επιτυχία της κάθε φιλανθρωπικής και ανθρωπιστικής εκδήλωσης όταν τους καλεί οτοπικός τους σύνδεσμος .

Τέλος όσον αφορά το θέμα για το αν θα πρέπει τα κομμωτήρια και τα κουρεία να παραμένουν κλειστά την Δευτέρα και όχι την Πέμπτη όπως γίνεται μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των επαγγελματιών επιλέγουν την Πέμπτη και οι πρόεδροι στηρίζουν αυτή την απόφαση, παρά το γεγονός ότι η προσωπική τους επιλογή μπορεί να διαφέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος επιλέξει να ανοίξει την Πέμπτη θα θεωρηθεί παράνομος. Βασική προϋπόθεση να παραμένουν κλειστά δύο ημέρες της εβδομάδας και να τηρείται το ωράριο εργασίας χωρίς να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους.

Η ύπαρξη των επαρχιακών συνδέσμων είναι πολύ σημαντική και εμείς θα είμαστε δίπλα τους.

Ας γνωρίσουμε τους προέδρους τους

Γιάννα Κωνσταντίνου. Πρόεδρος Επαρχιακού Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων Κοκκινοχωρίων

Γιώργος Ανδρέου. Πρόεδρος Επαρχιακού Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων Λάρνακας

Δημήτρης Νεοφύτου. Πρόεδρος Επαρχιακού Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων Λεμεσού

Σάββας Ξενοφώντος. Πρόεδρος Επαρχιακού Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων Λευκωσίας

Γιώργος Σοφοκλέους. Πρόεδρος Επαρχιακού Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων Πάφου

Σχόλια