Πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι ο κουρέας μιας και έχει «λιγότερες τρίχες» να ασχοληθεί;

Όταν έχεις μεράκι γι’ αυτό που κάνεις, μπορείς να μεγαλουργήσεις ακόμα κι αν έχεις να ασχοληθείς με «λιγότερες τρίχες»